16 kwiecień, piątek, 2021

Image Module

Slideshow CK

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 18.01.2021 r.

Witam uczniów i nauczycieli po feriach zimowych. Zakończyliśmy naukę w I okresie roku szkolnego 2020/2021. Decyzją Rad Pedagogicznych z 18 stycznia została zatwierdzona klasyfikacja śródroczna a w nauczaniu dorosłych semestralna wraz z promocją na kolejny semestr nauki. Wyniki są udostępnione na e-mailach klasowych.

MEN przedłużyło nauczanie zdalne do 31 stycznia. W tym okresie pracujemy na dotychczasowym planie lekcji. Dla uczących się w systemie zaocznym, na e-mailach oddziałowych 31 stycznia udostępnimy harmonogram zjazdów w semestrze wiosennym.

Pozdrawiam oraz życzę zdrowia i wytrwałości.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 26.10.2020 r.

W związku z ostatnimi informacjami MEN, które ustalają, że nauczanie zdalne będzie realizowane do przerwy świątecznej a ferie zimowe w całym kraju przypadają na okres od 4 do 15 stycznia, zakończenie I okresu nauki odbędzie się z następującymi terminami:

1. Wystawienie zagrożeń z poszczególnych przedmiotów do 30 listopada.
2. Kontynuacja nauczania domowego na odległość do 23 grudnia.
3. Wystawienie ocen za I okres nauki 18 stycznia.
4. II okres nauki rozpoczynamy od 18 stycznia.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 23.10.2020 r.

Minął zaledwie tydzień od pierwszej informacji a cały kraj znalazł się w strefie czerwonej. Tak więc od 26 października przechodzimy na nauczanie domowe na odległość.
Komunikacja pomiędzy nauczycielami a uczniami odbywać będzie się w oparciu o maile szkolne, do których załączane są zadania, polecanie, materiały i linki do materiałów związanych z lekcją. Głównie korzystamy z epodreczniki.pl i innych źródeł znanych nauczycielom. Na niektórych przedmiotach nauczyciele korzystają z np.: WhatsApp, ClassRoomu czyMicrosoftTeams.
Nauczyciele po samodzielnym dostosowaniu treści programu nauczania do zastosowanej formy nauczania domowego na odległość w pełni realizują przewidzianą na dany rok szkolny podstawę programową.

Pozdrawiam uczniów, nauczycieli i pracowników szkół Ottona.
Życzę zdrowia i rychłego powrotu do normalności.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 18.10.2020 r.

Od 19 października zgodnie z zaleceniami MEN obowiązuje nas nauczanie w systemie hybrydowym.

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół im. św. Ottona z Bambergu. Mamy już za sobą półtora miesiąca nauki. Zastosowane środki przeciwko CoVid_19 pozwoliły nam na funkcjonowanie sprawne i szczęśliwie bez przypadków zagrożeń.

Niestety przekonanie części polskiego społeczeństwa, że jakoś to będzie, że CoVid-19 obszedł się z nami łaskawie, że już nam nie grozi i nie musimy stosować środków ochrony osobistej w życiu "poza szkołą" spowodował, że obecnie województwo i nasz powiat znalazł się w żółtej strefie.

W naszej szkole już od 1 września stosujemy zasady opisane w nauczaniu hybrydowym. Liczebność klas jest mała, każdy uczeń posiada środki ochrony przeciw CoVid_19, w sali lekcyjnej każdy siedzi w ławce z zachowaniem 1,5 m odległości (dopuszczalne wyjątki dotyczą rodzeństwa). Nosimy maseczki poruszając się poza salami lekcyjnymi a część osób, dobrowolnie nosi środki ochrony również w salach lekcyjnych.
W tej sytuacji szkoła nasza będzie funkcjonować w trybie zastosowanym od początku roku szkolnego, bez dodatkowych zmian. Jedynie większą uwagę zwracajmy pilnując siebie wzajemnie w stosowaniu środków, które są już u nas wdrożone.

Życzę wszystkim członkom naszej szkolnej społeczności byśmy dalej żyli w dobrym zdrowiu i poszanowaniu bezpieczeństwa Swojego i Innych.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 31.08.2020 r.

Drodzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkół im. św. Ottona z Bambergu.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Szkołę przygotowaliśmy do nauczania tradycyjnego, jednak COVID - 19 nie odpuszcza i musimy wszystko zrobić by nas nie dopadł.

Dlatego pierwszego września na godzinę 9:00 zaplanowaliśmy tylko spotkania klasowe, bez apelu szkolnego. Przychodząc do szkoły proszę zastosować znane już Wam środki ochrony przed COVID-19 takie jak: maseczki zakrywające twarz i nos, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, własne długopisy i zeszyty do zanotowania pierwszych informacji.

Harmonogram spotkań klasowych godzina 9:00:

Klasa I LOsp               sala nr 1

Klasa II LOsp              sala nr 4

Klasa II LOg               sala nr 4

Klasa III LOg              sala nr 2

 

Klasa I WBSzIssp       sala nr 3

Klasa II WBSzIssp      sala nr 5

Klasa II WBSzIsg       sala nr 5

Klasa III WBSzIsg      sala nr 2

 

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 23.05.2020 r.

Nadal pracujemy w trybie nauczania domowego na odległość.

Uczniowie wszystkich szkół: od 25 maja 2020 roku na e-mailach klasowych znajdą się informacje dotyczące zagrożeń na koniec roku szkolnego oraz propozycji ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów.

Od 1 czerwca 2020 roku każdy uczeń może się umówić na konsultacje z nauczycielem określonego przedmiotu. Dokonać tego można na drodze rozmowy z nauczycielem lub telefonicznie w sekretariacie szkoły. Cel takich konsultacji to umożliwienie Wam poprawienie ocen oraz wcześniejsze zaliczenie z przedmiotów, w których Macie zagrożenia. Po ustaleniu terminu konsultacji zgłaszacie się do szkoły zabezpieczeni w środki ochrony przed COVID-19. Pamiętajcie, że na teren szkoły nie możesz wejść jeżeli Ty lub osoby, z która mieszkasz jest na kwarantannie. W szkole zachowujcie odstępy od innych osób (1,5 m, jeśli to możliwe), zakrywajcie usta i nos, przeprowadzajcie dezynfekcję rąk. Kierujcie się do wyznaczonej sali i miejsca w ławkach specjalnie w ty celu rozstawionych. Wszystkie potrzebne przybory szkolne musicie mieć swoje.
19 czerwca 2020 roku nastąpi ostateczne wystawienie ocen na koniec roku. Oceny te będzie można sprawdzić na e-mailu klasowym.

Maturzyści: (już nasi absolwenci), od 8 czerwca w szkole odbędą się egzaminy maturalne, w przeprowadzeniu, których zostaną zastosowane następujące środki bezpieczeństwa sanitarnego. Szkoła będzie ozonowana i zdezynfekowana, osoby wchodzące musza posiadać indywidualne środki ochrony zakrywające usta i nos, które będzie można zdjęć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej. Wchodząc do szkoły musicie zachować właściwa odległość od innych osób (1,5 metra kiedy to możliwe). Używać możecie tylko własnych przyborów (linijka, długopis, cyrkiel, itd.).
UWAGA na teren szkoły nie będziesz mógł wejść jeżeli Ty lub osoby, z którymi zamieszkujesz są na kwarantannie.

Słuchacze Policealnej Szkoły Biznesu 22 - 23 czerwca 2020 roku odbędą się egzaminy zawodowe w reżimie sanitarnym tak jak przy maturze.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 22.04.2020 r.

22 kwietnia 2020 roku odbyły się Rady Pedagogiczne w Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży jak i dla dorosłych. Podjęto uchwały o klasyfikacji końcowo rocznej i ukończeniu liceum ogólnokształcącego.

Z uwagi na COVID-19 nie organizujemy w tym roku oficjalnego apelu. Gratuluję wszystkim pozytywnych wyników i zapraszam 24 kwietnia po świadectwa ukończenia szkoły. Niestety są to druki ścisłego zarachowania i trzeba ich odbiór osobiście pokwitować. W tym celu proszę umawiać się na wizytę w szkole i po uzgodnieniu terminu i godziny, z zachowaniem niezbędnych warunków ochrony przed COVID-19 oczekujemy Państwa - Absolwentów w szkole.

Jeszcze raz GRATULUJĘ i życzę zdrowia i powodzenia w dalszy planach życiowych. Absolwentom przystępującym do matury życzę połamania piór. Gronu Pedagogicznemu dziękuję za pracę, szczególnie w ostatnim czasie gdy przyszło nam pracować na odległość. Dzięki Waszej odpowiedzialności i pasji zawodowej żegnamy kolejny rocznik licealistów.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 28.03.2020 r.

Drodzy uczniowie/słuchacze i nauczyciele. Mamy za sobą pierwsze dwa tygodnie nauczania domowego na odległość. Dziękuję wszystkim za pracę i naukę w tych wyjątkowych, nowych warunkach.

Szczególnie podkreślam wysiłek jaki zrobili słuchacze ZLO. Semestr VI w 100% przekazał prace semestralne. Dzięki Waszej sprawności będziemy mogli w najbliższym czasie przystąpić do letniej sesji egzaminacyjnej.

Uczniowie i słuchacze klas maturalnych przystępujący do egzaminu maturalnego, w terminie 2-8 kwietnia mogą napisać próbny egzamin maturalny przeprowadzany przez CKE. Informacja szczegółowa na ten temat znajduje się na e-mailach klasowych.

Od dnia 25.03.2020 r. obowiązuje nas kolejne Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wszystkie zadania tam wyznaczone już realizujemy. Musimy tylko doskonalić się w pracy na odległość.

Od kilku lat mamy w statutach szkół zapisaną delegację korzystania z e-podręczników. Dlatego w obecnej sytuacji zachęcam do stosowania ich w edukacji domowej na odległość. Przypominam o platformie: www.epodreczniki.pl
Od poniedziałku 30.03.2020 r. TVP rusza z szeroką ofertą edukacyjną.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 12.03.2020 r.

Do 25.03 funkcjonowanie szkół „Ottona” zostaje czasowo ograniczone.

Uczniowie uczą się samodzielnie, uzupełniają, ugruntowują i poszerzają wiedzę w oparciu o treści zawarte na stronie www.epodreczniki.pl
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy dostosowując się do wytycznych zakładu w tym okresie.
Ponadto rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Ogranicz maksymalnie kontakty z innymi osobami.
Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin