25 maj, poniedziałek, 2020

Image Module

Slideshow CK

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 22.04.2020 r.

22 kwietnia 2020 roku odbyły się Rady Pedagogiczne w Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży jak i dla dorosłych. Podjęto uchwały o klasyfikacji końcowo rocznej i ukończeniu liceum ogólnokształcącego.

Z uwagi na COVID-19 nie organizujemy w tym roku oficjalnego apelu. Gratuluję wszystkim pozytywnych wyników i zapraszam 24 kwietnia po świadectwa ukończenia szkoły. Niestety są to druki ścisłego zarachowania i trzeba ich odbiór osobiście pokwitować. W tym celu proszę umawiać się na wizytę w szkole i po uzgodnieniu terminu i godziny, z zachowaniem niezbędnych warunków ochrony przed COVID-19 oczekujemy Państwa - Absolwentów w szkole.

Jeszcze raz GRATULUJĘ i życzę zdrowia i powodzenia w dalszy planach życiowych. Absolwentom przystępującym do matury życzę połamania piór. Gronu Pedagogicznemu dziękuję za pracę, szczególnie w ostatnim czasie gdy przyszło nam pracować na odległość. Dzięki Waszej odpowiedzialności i pasji zawodowej żegnamy kolejny rocznik licealistów.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 28.03.2020 r.

Drodzy uczniowie/słuchacze i nauczyciele. Mamy za sobą pierwsze dwa tygodnie nauczania domowego na odległość. Dziękuję wszystkim za pracę i naukę w tych wyjątkowych, nowych warunkach.

Szczególnie podkreślam wysiłek jaki zrobili słuchacze ZLO. Semestr VI w 100% przekazał prace semestralne. Dzięki Waszej sprawności będziemy mogli w najbliższym czasie przystąpić do letniej sesji egzaminacyjnej.

Uczniowie i słuchacze klas maturalnych przystępujący do egzaminu maturalnego, w terminie 2-8 kwietnia mogą napisać próbny egzamin maturalny przeprowadzany przez CKE. Informacja szczegółowa na ten temat znajduje się na e-mailach klasowych.

Od dnia 25.03.2020 r. obowiązuje nas kolejne Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wszystkie zadania tam wyznaczone już realizujemy. Musimy tylko doskonalić się w pracy na odległość.

Od kilku lat mamy w statutach szkół zapisaną delegację korzystania z e-podręczników. Dlatego w obecnej sytuacji zachęcam do stosowania ich w edukacji domowej na odległość. Przypominam o platformie: www.epodreczniki.pl
Od poniedziałku 30.03.2020 r. TVP rusza z szeroką ofertą edukacyjną.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin

 

Informacja Dyrektora Szkół im. Św. Ottona z Bambergu z dnia 12.03.2020 r.

Do 25.03 funkcjonowanie szkół „Ottona” zostaje czasowo ograniczone.

Uczniowie uczą się samodzielnie, uzupełniają, ugruntowują i poszerzają wiedzę w oparciu o treści zawarte na stronie www.epodreczniki.pl
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy dostosowując się do wytycznych zakładu w tym okresie.
Ponadto rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Ogranicz maksymalnie kontakty z innymi osobami.
Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dyrektor szkół

Paweł Czapkin