26 wrzesień, niedziela, 2021

Image Module

Slideshow CK

Liceum Ogólnokształcące

Dzienne dla młodzieży:
4 - letnie po
szkole podstawowej

Zaoczne dla dorosłych:
4 - letnie po
szkole podstawowej lub gimnazjum

3 - letnie dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkoły branżowej I stopnia

Nauka w systemie zaocznym odbywa się dwa razy w miesiącu: w piątki od godz. 16.00 i w soboty od godz 8.00