26 wrzesień, niedziela, 2021

Image Module

Slideshow CK

Wielobranżowa Szkoła I stopnia:

- Nauka w szkole tylko w poniedziałek i wtorek
- Kształcenie zawodowe teoretyczne w formie kursów
- Praktyki zawodowe u pracodawców jako młodociany pracownik
- Za pracę młodzież otrzymuje w każdym miesiącu wynagrodzenie: kl. I - ok. 250 zł, kl. II ok. 350zł, kl. III ok. 450zł.

Kształcimy w zawodach:

- Fotograf
- Kucharz
- Fryzjer
- Sprzedawca
- Pszczelarz
- Lakiernik
- Blacharz samochodowy
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Mechanik motocyklowy
- Wędliniarz
- Cukiernik
- Piekarz
- Ogrodnik
- Rolnik
- Zegarmistrz
- Stolarz
- Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dla osób posiadających zaświadczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim)