03 marzec, niedziela, 2024

Image Module

Slideshow CK

Policealna Szkoła Biznesu

dla absolwentów szkół średnich (matura nie jest wymagana)

kierunki 2 letnie:

Technik administracji to zawód który daje kwalifikacje do pracy w:
1. Administracji rządowej
2. Jednostkach samorządu terytorialnego ( urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych)
3. Jednostkach organizacyjnych gminy
4. Samorządach zawodowych i gospodarczych
5. Przedsiębiorstwach
6. Organach organizacji społecznych i zakładach usługowych
7. Organach organizacji społecznych
8. Organizacjach europejskich
9. Firmach ubezpieczeniowych
10. Bankach
11. Urzędach skarbowych

Technik turystyki wiejskiej to zawód który daje kwalifikacje do pracy jako:
1. Animator turystyki i rekreacji
2. Menadżer środków unijnych
3. Specjalista od pozyskiwania środków finansowych na rozwój turystyki wiejskiej
4. Specjalista od marketingu i sprzedaży produktów rolnych i spożywczych
5. Samozatrudnienie, tzn. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego

 

kierunki roczne:

Asystent osoby niepełnosprawnej to zawód który daje kwalifikacje do pracy jako:
1. Opiekun osoby starszej
2. Opiekun osoby niepełnosprawnej
3. w warsztatach terapii zajęciowej
4. w domach pomocy społecznej
5. w środowiskowych domach samopomocy
6. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
7. w ośrodkach adaptacyjnych
8. w instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym
9. w szpitalach
10. w szkołach

 

Poza dyplomem ukończenia szkoły policealnej, w wybranych zawodach słuchacz może liczyć także na uzyskanie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu w postaci dyplomów ukończenia wybranych kwalifikacji i na zdobycie tytułu technika w wybranym zawodzie.

Szkoła wydaje bezpłatne zaświadczenia do: OPS, ZUS, KRUS, WKU