26 wrzesień, niedziela, 2021

Image Module

Slideshow CK

Liceum Ogólnokształcące:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druk można wypełnić na miejscu w szkole) - do pobrania: PDF , DOC
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum + zaświadczenie o wynikach testu
3. 2 zdjęcia

Policealna Szkoła Biznesu:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druk można wypełnić na miejscu w szkole)
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
3. 2 zdjęcia

Wielobranżowa Szkoła I stopnia:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły (druk można wypełnić na miejscu w szkole) - do pobrania: PDF , DOC
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej + zaświadczenie o wynikach testu
3. 2 zdjęcia
4. Zaświadczenie lekarskie o możliwości odbywania praktyk w wybranym zawodzie
5. Umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta z pracodawcą lub oświadczenie o możliwości zatrudnienia, podpisane we własnym zakresie lub z listy pracodawców współpracujących ze szkołą