26 wrzesień, niedziela, 2021

Image Module

Slideshow CK

Szkoły im. Św. Ottona z Bambergu rozpoczęły swoją działalność oświatową w roku 1999. Celem szkół jest zachęcenie i umożliwienie  edukacji, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym. W pierwszych latach nauczano w Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży po szkole podstawowej i po gimnazjum. Równolegle prowadzono zajęcia dla osób dorosłych w systemie zaocznym.

W kolejnych latach oferowano naukę w Szkole Policealnej, początkowo w zawodzie technik informatyk, technik prac biurowych a w kolejnych latach w zawodach technik turystyki wiejskiej i technik administracji. W roku 2014 wprowadzono kierunek jednoroczny w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej.

Od roku 2015 powstała nowa oferta edukacyjna - nauka w dwunastu zawodach: Kucharz, Fryzjer, Sprzedawca, Pszczelarz, Lakiernik, Blacharz samochodowy, Mechanik pojazdów samochodowych, Mechanik motocyklowy, Wędliniarz, Cukiernik, Piekarz i Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W roku 2017 otwieramy Wielobranżową Szkołę I stopnia oraz możliwość nauki w kolejnych zawodach: Fotograf, Ogrodnik, Rolnik, Zegarmistrz i Stolarz.